Zabiegowe

odpłatne leczenie operacyjne wg cennika danego Szpitala + pobyt okołooperacyjny i wczesny pooperacyjny – do uzyskania pełnej samodzielności w samoobsłudze, połączony ze wstępnym usprawnianiem pooperacyjnym;

Diagnostyczne

z wykorzystaniem całego zaplecza diagnostycznego w krakowskich ośrodkach chirurgii kręgosłupa w których mogę realizować odpłatną hospitalizację Pacjentów z możliwością wykonania pełnej diagnostyki rentgenowskiej, tomograficznej, rezonansu magnetycznego, naczyniowej i elektrofizjologicznej w celu ustalenia konkretnego rozpoznania;

Rehabilitacyjne

dla Pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa planuję przygotowanie odpłatnych pobytów ukierunkowanych na holistyczne leczenie rehabilitacyjne w oparciu o doświadczony zespół rehabilitantów;

Kompleksowe pobyty szpitalne

łączące wszystkie powyższe zakresy pomocy w leczeniu bólu i schorzeń kręgosłupa.

Szpital Zakonu Bonifratrów im. Św. Jana Grandego, 31-061 Kraków ul. Trynitarska 11
SCANMED Szpital Św. Rafała, 30-693 Kraków ul. Bochenka 12