Diagnostyczne

z wykorzystaniem całego zaplecza diagnostycznego Szpitala św. Rafała z możliwością wykonania pełnej diagnostyki rentgenowskiej, tomograficznej, rezonansu magnetycznego, naczyniowej i elektrofizjologicznej w celu szybkiego ustalenia konkretnego rozpoznania;

Rehabilitacyjne

dla Pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa możliwe planowanie pobytów ukierunkowanych na holistyczne leczenie rehabilitacyjne w oparciu o doświadczony zespół rehabilitantów;

Zabiegowe

na okres operacyjny i wczesny pooperacyjny – do uzyskania pełnej samodzielności w samoobsłudze, połączony ze wstępnym usprawnianiem pooperacyjnym;

Kompleksowe pobyty szpitalne

łączące wszystkie powyższe zakresy pomocy w leczeniu bólu i schorzeń kręgosłupa.

Szpital Zakonu Bonifratrów im. Św. Jana Grandego, 31-061 Kraków ul. Trynitarska 11

SCANMED Szpital Św. Rafała, 30-693 Kraków ul. Bochenka 12