Zachęcam przede wszystkim do wizyt i konsultacji osobiście w moim gabinecie – sama ocena badań obrazowych i dokumentacji bez naocznej oceny Pacjenta i bez badania fizykalnego, nigdy nie jest wystraczająca do postawienia precyzyjnego rozpoznania – zwłaszcza przy niejednoznacznym obrazie radiologicznym.
Do skorzystania z odpłatnych telekonsultacji lekarskich zachęcam osoby, które były przeze mnie badane w ostatnim czasie i wykonały dodatkowe badania do oceny przeze mnie (jako uzupełnienie nieodległej wizyty), osoby wymagające częstych kontroli radiologicznych już zdiagnozowanego schorzenia (np. złamania trzonów kręgów), ale również tych Pacjentów, którzy są szczególnie zaniepokojeni pandemią koronawirusową i osobistym kontaktem.

W ramach zdalnych konsultacji możesz otrzymać:

  • Ocenę neurochirurgiczną na podstawie badań obrazowych (RTG, NMR, CT i in.) – niekiedy w jednoznacznych przypadkach umożliwiającą wskazanie kierunku dalszego postępowania,
  • Próbę zdalnej interpretacji opisanych przez Pacjenta objawów, w odniesieniu do wyników przesłanych badań obrazowych,
  • Ewentualne wskazania dot. optymalnej rehabilitacji,
  • E-receptę, zalecenia, e-zwolnienie.

Jak przesłać materiały do oceny neurochirugicznej?

Materiały do oceny prosimy przesyłać poprzez darmową platformę www.wetransfer.com 
na mój adres mailowy grzegorz@klauz.pl.

Szczegóły dotyczące: przesłania badań, wywiadu, podania nr konta do płatności, odesłania konsultacji i paragonu lub rachunku – przekazane zostaną w osobnej korespondencji mailowej z Pacjentem.