Zachęcam przede wszystkim do wizyt i konsultacji osobiście w moim gabinecie – sama ocena badań obrazowych i dokumentacji bez naocznej oceny Pacjenta i bez badania fizykalnego, NIGDY nie jest wystarczająca do postawienia precyzyjnego rozpoznania – zwłaszcza przy niejednoznacznym obrazie radiologicznym.
Z odpłatnych telekonsultacji lekarskich mogą korzystać osoby, które były przeze mnie badane w ostatnim czasie i wykonały dodatkowe lub kolejne badania przeznaczone do mojej oceny (jako uzupełnienie nieodległej wizyty), osoby wymagające częstych kontroli radiologicznych zdiagnozowanego przeze mnie schorzenia (np. złamania trzonów kręgów), którego leczenie zostało już zaplanowane, ale również tych Pacjentów, którzy z powodu znacznej odległości chcą zapoznać się właśnie z moją oceną Ich schorzenia oraz wskazaniem kierunku dalszego postępowania. Uzupełnieniem takiej konsultacji powinien być dokładny opis mailowy zgłaszanych dolegliwości z ich szczegółową lokalizacją, określeniem czasu występowania oraz zmian w ich nasileniu, dotychczasowego leczenia (szczególnie metod wykorzystywanych dotychczas w rehabilitacji) i przeprowadzanych dotychczas konsultacji – z ich wynikami.

W ramach zdalnych konsultacji możesz otrzymać:

  • Ocenę neurochirurgiczną na podstawie badań obrazowych (RTG, NMR, CT i in.) – niekiedy w jednoznacznych przypadkach umożliwiającą wskazanie kierunku dalszego postępowania,
  • Próbę zdalnej interpretacji opisanych przez Pacjenta objawów, w odniesieniu do wyników przesłanych badań obrazowych,
  • Ewentualne wskazania dot. optymalnej rehabilitacji,
  • E-receptę, zalecenia, e-zwolnienie.

Jak przesłać materiały do oceny neurochirugicznej?

Szczegóły dotyczące przekazania lub przesłania dokumentacji medycznej do telekonsultacji i jej wyceny oraz odbioru/odesłania wyników i sugerowanych przeze mnie zaleceń
– ustalą Państwo telefonicznie pod nr rejestracji: (+48) 66-33-737-86