dr n. med. GRZEGORZ KLAUZ
Specjalista neurochirurg, chirurg-traumatolog ortopeda  

Jestem absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Pracę zawodową rozpocząłem w 1993 roku. Specjalizowałem się w ortopedii i traumatologii pod kierunkiem dr n. med. Jana Peszko w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie w Klinicznym Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii dr n. med. Stanisława Czyrnego, a w neurochirurgii pod kierunkiem dr n. med. Zdzisława Kaweckiego oraz w oparciu o Klinikę Neurotraumatologii i Klinikę Neurochirurgii CMUJ w Krakowie, Oddział Neurochirurgii Dziecięcej USD w Krakowie oraz Klinikę Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie i Klinikę Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych uzyskałem w 2012 roku obroną pracy „Analiza wskazań do leczenia operacyjnego chorych w przebiegu procesów nowotworowych kręgosłupa w oparciu o materiał kliniczny” pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Stanisława Kwiatkowskiego na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2010 roku pracowałem w Oddziale Neurochirurgii Szpitala św. Rafała w Krakowie. Od 2016 roku realizuję swoją działalność leczniczą poza kontraktem NFZ – wyłącznie samodzielnie kwalifikuję, prowadzę i operuję wszystkich moich Pacjentów. Dotychczas przeprowadzałem operacje kręgosłupa u zakwalifikowanych przeze mnie Pacjentów w Szpitalu SCANMED św. Rafała, ale od lutego 2020 r. operuję głównie w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie.

UDZIELAM POMOCY PACJENTOM:
  • z niewyjaśnionymi nagłymi bólami kręgosłupa, grzbietu oraz rwą kulszową i barkową;
  • leczonym dotychczas objawowo z powodu bólów kręgosłupa – bez ustalonego jednoznacznie rozpoznania;
  • zdiagnozowanym – jednak nie reagującym na leczenie stosowane dotychczas;
  • z zaostrzeniami bólów w przebiegu przewlekłej choroby kręgosłupa;
  • leczonym bez powodzenia w tym i innych ośrodkach neurochirurgicznych i ortopedycznych;
  • operowanym w innych ośrodkach neurochirurgicznych i ortopedycznych, gdzie wyczerpano możliwości dalszego leczenia.